finančný plán

Finančná analýza a plán

Vypracovanie finančného plánu podniku

Tvorba finančnej projekcie podniku na rôzne časové obdobia.

Ocenenie (valuácia) spoločnosti pri jej predaji alebo vstupe investora.

Vypracovanie finančných plánov a analýz pre banky, investorov alebo fondy.

Finančná projekcia výkazov spoločnosti (Súvaha, výsledovka a cash flow).

Príprava kalkulácií pre finančné rozpočty a scenáre.

Poradenstvo pri predaji spoločnosti alebo vstupe investora.

0+

odovzdaných projektov

0mil.+

hodnota projektov

0+

odpracovaných hodín

Profesionáli v oblasti finančných analýz a plánov s domácimi a zahraničnými skúsenosťami. Pracovali sme na mnohých investičných projektoch a predajoch firiem.

Tvorba finančných analýz, plánov a modelov

Sme dostupní 24/7

Poradenstvo pri vstupe investora a predaji firmy

Pomoc pri rokovaniach s bankou alebo fondom

Máme absolvovaných desiatky projektov pre banky, investorov alebo eurofondy s reálnymi výsledkami.

Skúsenosti zo segmentov:

Startupy a FinTech

Startupy a FinTech

Výrobné podniky

Výrobné podniky

Obchodné spoločnosti a logistika

Obchodné spoločnosti a logistika

Real Estate projekcie

Real Estate projekcie

Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo

Senior housy a sanatóriá

Senior housy a sanatóriá

Na projektoch v oblasti investícií, finančných projekcií pracuje tím viacerých analytikov, ktorí sú experti v danej oblasti.

Profesionáli so skúsenosťami z Big 4

Referencie z úspešných projektov

Aktuálne informácie z oblasti financií

Medzinárodný tím

Ukážky prác

Niektoré vzory našich prác

youtube-video-thumbnail

Profesionálne finančné analýzy

Vypracovanie finančných analýz je robené na mieru v .xls súbore, ktorý je dynamický a následne popísaný v .pdf súbore ako finálny report s odporúčaniami alebo popisom prípadu.

Vypracovanie finančnej analýzy alebo stratégie

Kedy vypracovať analýzu

Potreba merať výkon spoločnosti, účely manažmentu.

Ocenenie spoločnosti, vstup investora alebo predaj.

Pre účely bánk, investorov alebo fondov.

Tvorba rozpočtu, finančných odhadov a pod.

Optimalizácia nákladov alebo investičné rozhodovanie.

Typy finančných analýz

Projekcia finančných výkazov (Súvaha, Výsledovka, Cash Flow)

Adaptívne a dynamické finančné modely, ktoré sú použiteľné aj po spolupráci.

Vyhodnotenie investície, podielu firmy, zadĺženosti, bonity, dlhovej služby a pod.

Mapovanie investorov, príprava pitch deck, pomoc pri vyjednávaniach a pod.

Finančný tím

Marek Straka

Marek Straka

Stratégie, online a analýzy

Viac ako 10 rokov skúseností v oblasti podnikateľských plánov, finančných projekcií a pomoci pri riadení podnikov.

Sergyi Andrichuk

Sergyi Andrichuk

Predaj spoločností (M&A), investori, banky

Viac ako 15 rokov skúseností v oblasti predaja a oceňovania spoločností, vyhľadávaní investorov a riadenia finančných oddelení.

Patrik Cichman

Patrik Cichman

Finančný analytik

5 rokov skúseností s finančnými analýzami a projekciami spolu s poradenstvom pri vstupe investorov do projektov.

Referencie klientov

 • Dalibor Samek

  Dalibor Samek

  CEO, IDEKON s.r.o.

  Profesionalita, dobrá komunikácia

 • Recru

  Ing. Miroslav Šmida

  CTO a spoluzakladateľ, RECRU HR

  Pomoc Marekovho tímu sme využili pri vstupe investora do firmy. Potrebovali sme oceniť spoločnosť a definovať výšku podielu. Odporúčam.

 • Slávka Hromjaková

  Slávka Hromjaková

  Manažérka, WAGON SLOVAKIA KOŠICE a.s.

  Vynikajúco spracovaná finančná projekcia ex ante.

Kontaktujte ma
  Spolupracovali sme