Podnikateľský plán

Vypracovanie podnikateľského zámeru pre firmy a živnostníkov

Tvorba biznis plánov pre účely banky, investora alebo fondov.

Poradenstvo a pomoc pri vypracovaní podnikateľského zámeru.

Nastavenie stratégie s cieľom dosiahnutia želaného výsledku.

Vypracujem finančnú projekciu a prieskum trhu pre účely biznis plánu.

Vypracovanie podnikateľského zámeru pre manažment, UPSVAR a iné.

Spolupráca aj po ukončení projektu.

Marek Straka
marek straka favicon

Výhody spolupráce

Dlhoročné expertné skúsenosti s tvorbou biznis plánov, stratégií a poradenstva pre firmy. Poznatky zo súkromných a štátnych projektov.

Podnikateľský zámer vypracovaný na mieru klienta.

Skúsenosti z Big 4, národných a nadnárodných projektov.

Konzultácie a 24/7 poradenstvo počas trvania projektu a spolupráca aj po projekte.

0

Úspešných biznis plánov a stratégií

0

Odpracovaných hodín na biznis plánoch

0

Hodnota projektov v biznis plánoch

Zameranie vypracovania biznis plánu na dosiahnutie želaného cieľa klienta. Pomoc pri tvorbe kvalitných podkladov.

Pomoc pri získavaní úveru alebo investora pre účely projektu.

Tím expertov pre správne nastavenie biznis modelu, projekcie a marketingu.

Rast úspešnosti projektu v ďalšom procese o 30% - 40%.

Vypracovanie podnikateľského plánu

Kedy treba vypracovať binzis plán

Financie od banky . Vyššia úspešnosť získania až o 30% -40%.

Vyvolanie záujmu investora . Potreba detailného plánu.

Žiadosť o financovanie z eurofondu alebo získanie štátnej pomoci .

Tvorba a príprava strategického firemného dokumentu.

V prípade iných potrieb ako UPSVAR alebo zmena právnej formy.

Potrebné podklady

Jasná predstava o projekte a jeho rozvoji.

Detailný popis produktu/ služby .

Základné údaje o nákladoch a tržbách .

Predstava o vstupe na trh a smerovaní produktu na trhu.

Základné údaje o trhu a konkurencii.

Kontaktujte ma


Účel tvorby biznis plánu: *Prečo spolupracovať so mnou

Dlhoročné skúsenosti so stratégiami a biznis plánmi.

Úspešné projekty z rôznych typov odvetví. (Retail, utility, digital, verejný sektor, financie).

Vedomosti a prax z prostredia Big 4 (Manažérske poradenstvo).

Poradenstvo 24/7 (Skype, telefón, osobne).

Prax namiesto teórie. (Overené poznatky vlastnými projektmi)