Marek Straka

Podnikateľský plán

Vypracovanie podnikateľského zámeru pre firmy a živnostníkov

Tvorba podnikateľských zámerov pre účely banky, investora alebo fondov.

Biznis plán presne na mieru pre získanie úveru, investície alebo dotácie.

Vypracovanie biznis plánu pre manažment, UPSVAR, cudzineckú políciu a iné.

Detailné finančné projekcie s vyhodnotením investície a podnikania.

Odborné poradenstvo počas projektu pri úveroch, dotáciách a stratégii.

Profesionálne spracovanie expertmi z Big 4 so zameraním na detail.

Výhody spolupráce

Dlhoročné expertné skúsenosti s tvorbou biznis plánov v rôznych oblastiach pre firmy a korporácie. Poznatky zo súkromných a štátnych projektov.

Rast úspešnosti projektu s podnikateľským zámerom na mieru o 30%-40%.

Skúsenosti z Big 4, národných a nadnárodných projektov.

Konzultácie a 24/7 poradenstvo počas trvania projektu a spolupráca aj po projekte.

0

Úspešných biznis plánov a stratégií

0

Odpracovaných hodín na biznis plánoch

0

Hodnota projektov v biznis plánoch

Zameranie na detail a presnosť vypracovania biznis plánu. Odborná finančná projekcia a valuácia projektu/ investície.

Pomoc pri získavaní úveru alebo investora pre účely projektu.

Rýchle vypracovanie biznis plánu, v prípade urgencie už od niekoľko dní (7-14 dní).

BONUS: Konzultácia s expertom na bankovníctvo ZDARMA.

Vzory podnikateľských plánov

Biznis plán od experta

Podnikatelsky plan

Vypracovanie podnikateľského plánu

Kedy treba vypracovať binzis plán

Financovanie od banky . Rast úspešnosti až o 30% -40%.

Vyvolanie záujmu investora a získanie investície pre projekt.

Financovanie formou eurofondu alebo štátnej dotácie.

Získanie financovania pri developérskych projektoch.

Tvorba a príprava strategického firemného dokumentu.

V prípade potrieb rozbehu podnikania a podpora od UPSVAR.

Zmena právnej formy alebo pre cudzineckú políciu.

Potrebné podklady

Jasná predstava a popis projektu/ služby.

Popis organizácie a zodpovedného tímu. (Štruktúra, zručnosti)

Základné údaje o trhu a konkurencii.

Základné údaje o nákladoch a tržbách .

Prehľad plánu predaja , distribučné kanály a odberatelia.

Popis prevádzky podniku, výrobných kapacít a technológie.

...vyššia presnosť a objem dát znižuje cenu a čas vypracovania.

Referencie

Povedali o mne

 • Spoluprácu s p. Strakom odporúčam. Veľmi profesionálny a ústretový prístup. Finančná analýza tvorí výborný podklad pre ďalší krok v podnikaní.

  Mgr. Karol Kováč, PhD.,
  zakladateľ, Inštitút stresu s.r.o.

 • Výborná spolupráca v prípade finančného modelu a tvorby stratégie pre účely investora a fondy. Výstup, profesionálne služby na vysokej úrovni.

  Ing. Slávko Fulek,
  spolumajiteľ a CEO, RECRU s.r.o.

 • Spolupráca s Marekom na tvorbe biznis plánu pre našich investorov predčila naše očakávania. Komunikuje odborne, pracuje proaktívne, dodáva kvalitu.

  Ing. Arnold Kiss,
  spoluzakladateľ, aplikácia Prosent.

Kontaktujte ma


  Účel tvorby biznis plánu: *  Od veľkých developérskych projektov cez výstavbu bytových a seniorských domov.

  Úspešné projekty z priemyselnej alebo poľnohospodárskej výroby.

  Biznis plány z oblasti eCommerce, digital, FinTech, virtuálnej reality alebo umelej inteligencie.

  Pomoc pri projektoch s dotáciami UPSVR alebo statusu sociálneho podniku.

  Riešenie problémov z oblasti energetiky a utility segmentu.

  Tvorba biznis plánov v oblasti hotelierstva, reštaurácií a kaviarní (HORECA segment) .