Podnikateľský plán

Vypracovanie podnikateľského zámeru pre firmy a živnostníkov

Tvorba biznis plánov pre účely banky, investora alebo fondov.

Vypracovanie podnikateľského zámeru pre manažment, UPSVAR a iné.

Spracovanie biznis plánu na mieru projektu, úveru alebo investície.

Detailné finančné projekcie s ohodnotením biznisu a investície.

Prieskum svetového, európskeho a tuzemského trhu.

Profesionálne spracovanie expertmi z Big 4 so zameraním na detail.

Marek Straka
marek straka favicon

Výhody spolupráce

Dlhoročné expertné skúsenosti s tvorbou biznis plánov, stratégií a poradenstva pre firmy. Poznatky zo súkromných a štátnych projektov.

Rast úspešnosti projektu s podnikateľským zámerom na mieru o 30%-40%.

Skúsenosti z Big 4, národných a nadnárodných projektov.

Konzultácie a 24/7 poradenstvo počas trvania projektu a spolupráca aj po projekte.

0

Úspešných biznis plánov a stratégií

0

Odpracovaných hodín na biznis plánoch

0

Hodnota projektov v biznis plánoch

Zameranie na detail a presnosť vypracovania biznis plánu. Odborná finančná projekcia a valuácia projektu/ investície.

Pomoc pri získavaní úveru alebo investora pre účely projektu.

Rýchle vypracovanie biznis plánu, v prípade urgencie už od niekoľko dní (7-14 dní).

BONUS: Konzultácia s expertom na bankovníctvo ZDARMA.

Vypracovanie podnikateľského plánu

Kedy treba vypracovať binzis plán

Financovanie od banky . Vyššia úspešnosť získania až o 30% -40%.

Vyvolanie záujmu investora a získanie investície pre projekt.

Žiadosť o financovanie z eurofondu alebo získanie štátnej pomoci .

Získanie financovania pri developérskych projektoch.

Tvorba a príprava strategického firemného dokumentu.

V prípade potrieb rozbehu podnikania a podpora od UPSVAR.

Zmena právnej formy spoločnosti.

Potrebné podklady

Jasná predstava a popis projektu/ služby.

Popis organizácie a zodpovedného tímu. (Štruktúra, zručnosti)

Základné údaje o trhu a konkurencii.

Základné údaje o nákladoch a tržbách .

Prehľad plánu predaja , distribučné kanály a odberatelia.

Popis prevádzky podniku, výrobných kapacít a technológie.

...vyššia presnosť a objem dát znižuje cenu a čas vypracovania.

Referencie

 • Spoluprácu s p. Strakom odporúčam. Veľmi profesionálny a ústretový prístup. Finančná analýza tvorí výborný podklad pre ďalší krok v podnikaní.

   - Mgr. Karol Kováč, PhD., 
    zakladateľ,
    Inštitút stresu s.r.o.
     
 • Výborná spolupráca v prípade finančného modelu a tvorby stratégie pre účely investora a fondy. Výstup, profesionálne služby na vysokej úrovni.

   - Ing. Slávko Fulek, 
    spolumajiteľ a CEO,
    RECRU s.r.o.
     
 • Spolupráca s Marekom na tvorbe biznis plánu pre našich investorov predčila naše očakávania. Komunikuje odborne, pracuje proaktívne, dodáva kvalitu.

   - Ing. Arnold Kiss, 
    spoluzakladateľ,
    aplikácia Prosent.
     

Rád pomôžem


Účel tvorby biznis plánu: *Prečo spolupracovať so mnou

Dlhoročné skúsenosti so stratégiami a podnikateľskými plánmi.

Úspešné projekty z rôznych typov odvetví. (Retail, utility, digital, verejný sektor, financie).

Vedomosti a prax z prostredia Big 4 (Manažérske poradenstvo).

Poradenstvo 24/7 (Skype, telefón, osobne).

Prax namiesto teórie. (Overené poznatky vlastnými projektmi)

Biznis plány vypracovávam s tímom expertov.