Projekty

02-Cerpacka

Stratégia pre sieť ČS

Korporátna stratégia pre sieť čerpacích staníc. Stratégie pre marketing, obchod a financie.

Stratégia s vysokým prvkom detailu. Rast ročných tržieb o 14 mil. €.   

06-Low Tatras

Real Estate financovanie

Financovanie developérskeho projektu v Nízkych Tatrách (luxusné rekreačné ubytovanie). Vyjednávanie s bankami.

Získanie investičného úveru po 6 mes. V hodnote €7,5mil.

03-EIB

Podnikateľský plán pre EIB

Poradenstvo, podnikateľský plán a detailný finančný model pre EIB.

Spoločnosť operujúca v oblasti leteckých turbínových opráv. Poradenstvo pri úvere €25mil..

07-AI 2

Ocenenie a analýza trhu

Valuácia spoločnosti a získanie investora pre projekt vývoja v umelej inteligencii (AI).

Detailná analýza 15 ázijských krajín pre vstup na trh.

Ďalšie zaujímavé projekty

stratégia ikona

Stratégie podnikov a prieskumy trhu

Stratégia pre výrobcu traktorov: Podpora pri tvorbe komplexnej stratégie zahraničnej spoločnosti vyrábajúcej traktory.

Komplexná stratégia pre sieť ČS: Nastavenie marketingovej, obchodnej a finančnej stratégie na obdobie 5 rokov. Prepojenie s korporátnym smerovaním.

Go To market a investičné stratégie: SaaS produkt (AI, machine learning) v oblasti HR. STEM produkt v oblasti VR technológií.

Národný infraštruktúrny plán: Podpora pri tvorby stratégie investícií a rozvoja vo verejnom sektore pre prioritné osi.

Stratégia a analýza publika pre banku: Tvorba, implementácia biznis stratégie a riešení pre aplikáciu digitálneho bankovníctva a investícií.

Prieskumy trhov: Prieskum trhu ázijských krajín pre umelú inteligenciu, prieskum SK trhu pre outdoor šport, bankové aplikiácie, FinTech a iné...

Rôzne komunikačné stratégie a podnikateľské plány v oblasti verejného sektora, retail, AI technológie a pod...

financie ikona

Financie

Tvorba biznis a finančného modelu: Pre potreby zábavného parku (neelektronického charakteru) pre účely samosprávneho kraja.

Dátový a finančný model: pre zahraničné filiálky v segmente automotive, digitálnych technológií a finančných služieb.

Valuácie a finančné projekcie: Pre účely predaja alebo investície v segmente IT, FinTech, výroba konštrukcií, stavebníctvo alebo šport.

Podpora financovania projektov: (Investícia, fond, úver) pre projekty v segmente development (8 mil. €), SaaS produkt (2 mil. €), VR (1 mil. €).

Financovanie a vyjednávania: Vyjednávanie a získanie financovania pre Real Estate (Nízke Tatry €8mi., Námestovo €3,5mil., Pozemky TN €1,5mil.,)

Projekty pre ŠFRB, PPA a iné: Príprava finančného modelu a projektov senior house a sanatóriá (ŠFRB), dotácie pre poľnohospodárov (APA, PPA).

Bankové licencie: Pomoc pri získaní lincencií EMI od národných bánk (SK, LT a iné) pre FinTech spoločnosti.

Rôzne projekty v oblasti fin. modelov : pre rastúce firmy a startup-y.

Marketing a dátová analytika ikona

Marketing a dátová analytika

Podpora UX a poradenstvo: Pri tvorbe portálového riešenia významnému hráčovi v utility segmente (Verejný sektor).

Digitalizácia pre verejný sektor: Tvorba a exekutíva digitálnych formulárov pre ministerstvo v rámci projektu digitalizácie verejnej správy.

Podpora štúdie uskutočniteľnosti: Vo verejnom sektore v oblasti podpory prostredia pre vývoj a testovanie autonómnych vozidiel.

Online marketing stratégie: Pre webové marketplace (z 0 na 150 tis. organika p.m.), poisťovňu (SEO, SEM) a pod..

Marketingová a komunikačná stratégia: Nastavenie komunikácie značky a online marketingu pre distribútora v SR & CZ.

A mnohé ďalšie projekty...

Odvetvia a certifikácie ikona

Odvetvia, certifikácie a pro-bono projekty

Skúsenosti z oblasti: digitálnych produktov, SaaS, bankového segmentu, utility, logistiky, stavebníctva, retail, finančných služieb a technológií.

Certifikácie Prince 2, ITIL, NLP.

Školiteľ a konzultant pre Slovak Business Agency (SBA) v segmente malých a stredných podnikov - MSP (SME).

Konzultant aplikovanej ekonómie pre strednú školu (Študentská firma). Certifikát.

Pýtajte sa.

Máte otázky alebo zaujímavý nápad?
Kontaktujte ma cez formulár nižšie na ✉ me@marekstraka.com .
Prípadne ma kontaktujte cez ☎ +421 907 799 987 .