Projekty

Strategie firiem

Stratégia pre sieť ČS

Korporátna stratégia pre sieť čerpacích staníc. Stratégie pre marketing, obchod a financie.

Stratégia s vysokým prvkom detailu. Rast ročných tržieb o 17 mil. €.   

Digitalna strategia

Digitálna stratégia pre portál

Vytvorenie digitálnej stratégie a exekúcia pre online portál s platenou inzerciou. Číslo 2 na trhu (Sk).

150 000 užívateľov mesačná návštevnosť do 1 roka od vytvorenia.

Strategicky manazment

Rozvoj biznisu pre fin. služby

Biznis model a poradenstvo pre podnik riadiaci financovanie firiem.

Použitie online a offline kanálov pre zvýšenie sales. Ročný plán splnený do 8 mesiacov od spustenia projektu.

Financovanie-AI

Získanie financií pre vývoj AI

Valuácia spoločnosti a získanie financovania pre projekt vývoja v umelej inteligencii.

Hľadanie možností financovania cez investorov, úvery a fondy. 

Ďalšie zaujímavé projekty

stratégia ikona

Stratégia

Stratégia pre výrobcu traktorov: Podpora pri tvorbe komplexnej stratégie zahraničnej spoločnosti vyrábajúcej traktory.

Komplexná stratégia pre sieť ČS: Nastavenie marketingovej, obchodnej a finančnej stratégie na obdobie 5 rokov. Prepojenie s korporátnym smerovaním.

Go To market a investičné stratégie: SaaS produkt (AI, machine learning) v oblasti HR. STEM produkt v oblasti VR technológií.

Národný infraštruktúrny plán: Podpora pri tvorby stratégie investícií a rozvoja vo verejnom sektore pre prioritné osi.

Stratégia a analýza publika pre banku: Tvorba, implementácia biznis stratégie a riešení pre aplikáciu digitálneho bankovníctva a investícií.

Rôzne komunikačné stratégie a podnikateľské plány v oblasti verejného sektora, retail, AI technológie a pod...

financie ikona

Financie

Tvorba biznis a finančného modelu: Pre potreby zábavného parku (neelektronického charakteru) pre účely samosprávneho kraja.

Dátový a finančný model: pre zahraničné filiálky v segmente automotive, digitálnych technológií a finančných služieb.

Valuácie a finančné projekcie: Pre účely predaja alebo investície v segmente digitál (webové portály), výroba konštrukcií, stavebníctvo alebo technológie.

Podpora financovania projektov: (Investícia, fond, úver) pre projekty v segmente development (8 mil. €), SaaS produkt (2 mil. €), VR (1 mil. €).

Financovanie projektu v Brezne: Vyjednávanie a získanie bankového financovania pre developérsky projekt v oblasti Brezna. (€8mil.)

Rôzne projekty v oblasti modelov alebo financovania : pre rastúce firmy a startup-y.

Marketing a dátová analytika ikona

Marketing a dátová analytika

Podpora UX a poradenstvo: Pri tvorbe portálového riešenia významnému hráčovi v utility segmente (Verejný sektor).

Digitalizácia pre verejný sektor: Tvorba a exekutíva digitálnych formulárov pre ministerstvo v rámci projektu digitalizácie verejnej správy.

Podpora štúdie uskutočniteľnosti: Vo verejnom sektore v oblasti podpory prostredia pre vývoj a testovanie autonómnych vozidiel.

Online marketing stratégie: Pre webové portáli (z 0 na 150 tis. organických návštev mesačne), digitálne produkty a služby.

A mnohé ďalšie projekty...

Odvetvia a certifikácie ikona

Odvetvia, certifikácie a pro-bono projekty

Skúsenosti z oblasti: digitálnych produktov, SaaS, bankového segmentu, utility, stavebníctva, retail, finančných služieb a technológií.

Certifikácie Prince 2, ITIL, NLP.

Školiteľ a konzultant pre Slovak Business Agency (SBA) v segmente malých a stredných podnikov - MSP (SME).

Konzultant aplikovanej ekonómie pre strednú školu (Študentská firma). Certifikát.

Pýtajte sa.

Máte otázky alebo zaujímavý nápad?
Kontaktujte ma cez formulár nižšie na ✉ me@marekstraka.com .
Prípadne ma kontaktujte cez ☎ +421 907 799 987 .